Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

Trên địa bàn tỉnh An Giang, theo số liệu thống kê sơ bộ (năm 2020, 2022) đã ghi nhận nhiều loài chim hoang dã, quý, hiếm xuất hiện tại khu bảo tồn như: Khu Bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư ghi nhận 70 loài chim nước trong đó có 02 loài rất quý, hiếm là Cò lạo Ấn Độ (Mycteria leucocephala), Cò Cổ rắn hay Điêng Điểng (Anhinga melanogaster); Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến ghi nhận 63 loài, trong đó có loài chim rất nguy cấp là Sẻ đồng ngực vàng (Emberiza aureola).

Qua kết quả điều tra phỏng vấn sơ bộ cũng ghi nhận sự xuất hiện của khoảng 11 loài chim hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong đó có 03 loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được tiên bảo vệ: Điêng điểng (Anhinga melanogaster), Vạc hoa (Gorsachius magnificus), Quắm cánh xanh (Pseudibis davisoni). 

Do đó, để bảo tồn, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư góp phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

Cụ thể, hướng dẫn quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư.

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư.

Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ chim hoang dã, chim di cư ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi.

Đồng thời tổ chức thông tin tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các hoạt động bảo tồn loài chim hoang dã, chim di cư theo quy định pháp luật. Đặc biệt, tuyên truyền không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4 và tháng 5 của năm sau.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo trái pháp luật các loài chim hoang dã, chim di cư. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến loài hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư trong cơ quan, đơn vị.

Riêng Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư; tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp; xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn quản lý.

Tổ chức thông tin tuyên truyền tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý nghiêm túc chấp hành nghiêm các hoạt động bảo tồn loài chim hoang dã, chim di cư theo quy định pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

 Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến loài hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, trong đó có các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Tăng cường, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động quần chúng nhân dân tuân thủ các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Công văn số: 1353/UBND-KTN ngày 17/11/2022

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH