Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Về việc áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân

UBND huyện Phú Tân ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2021 Về việc áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Theo đó: Áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Phú Mỹ - huyện Phú Tân. Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ, ngày 14/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021. Tùy theo tình hình thực tế UBND huyện có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian áp dụng.

- Giao Chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 và các chỉ đạo của UBND huyện trong việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường. Phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, phòng Y tế thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là các chốt giao tiếp giữa thị trấn Phú Mỹ với các địa phương khác./.

Chi tiết: (Văn bản kèm theo)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH