Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Kết quả điểm xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021;
Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tổ chức vòng 2 (phỏng vấn) xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021 với số lượng 21 thí sinh tham dự theo đúng quy định hiện hành. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021 (chi tiết theo Danh sách đính kèm).
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh được biết./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH