Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công văn số 4205/UBND-NN về việc góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Phú Thọ năm 2021.

Ngày 20/12/2021, UBND huyện Phú Tân ban hành Công văn số 4205/UBND-NN về việc góp ý báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Phú Thọ năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
Qua xem xét Tờ trình số 1136/TTr-UBND ngày 16/12/2021 của UBND xã Phú Thọ về việc thẩm tra, đề nghị, xét công nhận xã Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021;
Để hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn và Ủy ban nhân dân các xã góp ý bằng văn bản “Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã Phú Thọ năm 2021” (đính kèm).
- Đài Truyền thanh huyện công bố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã Phú Thọ trong năm 2021 trên Đài Truyền thanh theo quy định.
- Phòng Văn hóa và Thông tin công bố báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới của xã Phú Thọ trong năm 2021 trên trang thông tin điện tử của huyện theo quy định.
Các đơn vị gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản (bản đóng dấu đỏ) về Phòng Nông nghiệp và PTNT - Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện, chậm nhất vào ngày 23/12/2021 để lưu hồ sơ minh chứng.
Lưu ý: ngoài góp ý về nội dung báo cáo nếu đơn vị thống nhất xã Phú Thọ đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021 thì cuối văn bản góp ý đề nghị các đơn vị kết luận “Thống nhất xã Phú Thọ đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021”
Riêng Đài Truyền thanh huyện gửi: (1) Kế hoạch và lịch phát sóng trên Đài Truyền thanh, (2) Báo cáo ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn huyện.
Đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt tinh thần Công văn này./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH