Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH: Về việc áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

Vừa qua, UBND huyện Phú Tân ban hành Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 Về việc áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 1/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Theo đó:

Điều 1. Áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn xã Phú Lâm - huyện Phú Tân.

Riêng khu vực từ Tổ 1 đến Tổ 5 của ấp Tân Phú, xã Phú Lâm áp dụng các biện pháp tăng cường trong thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện phong toả và giới nghiêm 24/24 trong khu vực.

Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ, ngày 16/9/2021 đến hết ngày 27/9/2021. Tùy theo tình hình thực tế UBND huyện có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian áp dụng.

    Điều 2. Giao Chủ tịch UBND xã Phú Lâm:

    Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 và các chỉ đạo khác của UBND huyện trong việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường.

    Phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, phòng Y tế thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là các chốt giao tiếp giữa xã Phú Lâm với các địa phương khác.

            Điều 3. Các xã – thị trấn trên địa bàn huyện nếu truy vết phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thì tổ chức tăng cường giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn tại khu vực đó, thần tốc xét nghiệm, truy vết nhanh, khoanh vùng để dập dịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm và các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH