Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang kêu gọi cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Công văn số 2577/CV-BCĐ về việc kêu gọi cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng của đi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Ch đo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đ ngh Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố, Giám đc các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu của đơn v tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, triển khai chủ trương của Ban Chđo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đến từng cá nhân là cán bộ có chuyên ngành y tế đã nghỉ hưu, kêu gọi tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, chậm nhất đến hết ngày 06/9/2021.

Tổ chức tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 trước khi tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (nguồn vắc xin do Sở Y tế cung cấp).

 Cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đăng ký ti đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu (riêng các đơn vị tuyến tỉnh trên địa bàn Tp. Long xuyên, sau khi tổng hợp danh sách tình nguyện viên đăng ký, gửi về TTYT thành phố Long Xuyên để tiến hành tiêm vắc xin).

 Chế đ, chính sách đi vi tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị y tế trực thuộc chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi và tha thiết kêu gọi đội ngũ cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thn ca Ban Ch đo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Nội dung Thư ngõ của Sở Y tế An Giang: “Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng các quyền lợi như sau:

1. Được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 trước khi tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Chế đ, chính sách đi vi tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đăng ký tại đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu.

Để sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, Sở Y tế tha thiết kêu gọi đội ngũ cán bộ có chuyên ngành y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần của Ban Chỉ đo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.”.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH