Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Về việc tìm người từng đến khu vực phong tỏa thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân

Ngày 13/9/2021 trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân phát sinh ổ dịch COVID-19, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức phong toả các khu vực từ Tổ 7 đến Tổ 15, ấp Trung 1 và từ Tổ 1 đến Tổ 4, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu vực, đồng thời mở rộng xét nghiệm toàn thị trấn Phú Mỹ.

Nay Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân từng di chuyển qua khu vực từ Tổ 7 đến Tổ 15, ấp Trung 1 và từ Tổ 1 đến Tổ 4, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày 07/9/2021 đến nay:

- Liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

- Thực hiện các biện pháp theo dõi y tế tại nhà từ nay đến ngày 27/9/2021, đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác, để phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân quan tâm thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH