Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Danh mục tài liệu phỏng vấn và nội dung thực hành kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu phỏng vấn và nội dung thực hành kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân 2023.

Tải quyết định phê duyệt danh mục tài liệu và phiếu đăng ký tại đây:

1. Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu vòng 2

2. Phiếu đăng ký tên bài dạy (Dành cho thí sinh thuộc đối tượng sát hạch bằng hình thức thực hành)

./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH