Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Dịch chuyển thời điểm ghi chỉ đồng hồ điện nước khách hàng 11/2023

Theo Kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang sẽ tiếp tục việc dịch chuyển lịch ghi chỉ số điện kế tổng do đếm phần sản lượng điện bán (từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2023) - tổng thời gian dịch chuyển là 05 ngày.

Chi tiết nội dung trong file văn bản đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH