Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: điều chỉnh nội dung thực hành vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học và đối tượng thực hành vị trí giáo viên mầm non kỳ tuyển dụng viên chức 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo điều chỉnh nội dung thực hành vị trí giáo viên tiếng Anh tiểu học và đối tượng thực hành vị trí giáo viên mầm non kỳ tuyển dụng viên chức 2023.

Chi tiết có trong file đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH