Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND huyện Phú Tân 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2023 với 55 thí sinh.

- Đề nghị thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển có mặt và nộp hồ sơ theo danh mục hồ sơ:

+ Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân.

 

Chi tiết danh sách thí sinh và danh mục hồ sơ trong file đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH