Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân 2023

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quyết đinh công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị giáo dục mầm non phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2023.

 

Chi tiết danh sách kết quả trong file đính kèm./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH