Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021; Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021; Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Phú Tân năm 2021 thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021: 23 thí sinh (kèm theo danh sách).

2. Hình thức: thông qua phỏng vấn

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn

a) Thời gian phỏng vấn: 01 ngày, ngày 14/12/2021 (thứ Ba).

- Buổi sáng: các vị trí tuyển dụng của đơn vị Đài Truyền Thanh huyện     Phú Tân (số báo danh từ 01 đến 12).

- Buổi chiều: các vị trí tuyển dụng của đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Phú TânTrung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Phú Tân (số báo danh từ 13 đến 23).

Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 00, buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 00.

b) Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, số 01 Trương Định, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

4. Một số nội dung lưu ý

- Thí sinh tham dự phỏng vấn đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch covid-19 theo quy định.

- Thí sinh đến phòng chờ trước 15 phút để được gọi tên vào phòng phỏng vấn. Đối với trường hợp thí sinh không tham dự phỏng vấn đúng ngày, giờ      quy định thì Hội đồng tuyển dụng xem như không tham gia dự tuyển và không giải quyết các khiếu nại về sau.

- Khi đi phỏng vấn thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh để xuất trình khi được gọi tên vào phòng phỏng vấn.

- Chỉ được mang vào phòng phỏng vấn viết, thước kẻ; không được mang vào phòng phỏng vấn điện thoại di động, máy ảnh, máy ghi âm, máy vi tính, các thiết bị chưa đựng, truyền tải thông tin và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH