Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG NĂM 2022

I. GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN GIAO DỊCH - Phiên giao dịch việc làm là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Là nơi người lao động gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề hoặc thông qua hệ thống công nghệ thông tin để được tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tìm việc làm và đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. - Phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra các hoạt động hỗ trợ người lao động nói chung, người có nhu cầu tìm việc làm, có nhu cầu thay đổi việc làm và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, người thất nghiệp sớm có việc làm và học nghề có điều kiện tốt hơn quay trở lại thị trường lao động. - Qua Phiên giao dịch việc làm, người lao động sẽ được tiếp nhận đăng ký tuyển dụng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đăng ký tuyển sinh học nghề của các cơ sở đào tạo nghề.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Thời gian tổ chức:

Phiên giao dịch việc huyện Phú Tân năm 2022 được khai mạc vào lúc 8 giờ và kết thúc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2022. Được tiến hành dưới 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến.

2. Địa điểm:

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại Tại trường THCS-THPT Phú Tân - Ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

3. Thành phần tham gia:

- Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động để sử dụng trong nước, tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

Các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo tuyển sinh học nghề,...

- Các đơn vị tư vấn về chính sách cho người lao động khi tham gia thị trường lao động

- Thanh niên, học sinh, người lao động tìm việc làm, đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và đăng ký học nghề.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM:

- Hoạt động tư vấn tuyển dụng lao động: Đơn vị tuyển dụng cung cấp thông tin tuyển dụng → tiếp nhận hồ sơ của người lao động → tổ chức phỏng vấn và tuyển chọn lao động → ký kết hợp đồng lao động;

 

- Hoạt động đăng ký và tuyển sinh học nghề: Cung cấp thông tin học nghề → đăng ký và tiếp nhận hồ sơ học nghề;

- Hoạt động tư vấn về xuất khẩu lao động: Đơn vị xuất khẩu lao động cung cấp thông tin về thị trường lao động → người lao động lựa chọn ngành, nghề và thị trường lao động phù hợp với khả năng, trình độ → đăng ký tham gia;

- Hoạt động tư vấn về chính sách, pháp luật cho người lao động về lao động - việc làm và học nghề;

- Các diễn đàn được tổ chức theo từng chủ đề: Người lao động cần được tư vấn sẽ được tư vấn trực tiếp hoặc ban tổ chức sẽ gửi thư trả lời sau đó.

NGOÀI RA CÒN CÓ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG VỚI NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH