Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thạnh

  • Ông: Dương Hoài Phong

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0919.532.199

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính

Giới thiệu sơ lược về điều kiện tự nhiên, lịch sử phát triển, dân số, kinh tế

23/04/2020

Phú Thạnh là xã mới hình thành những năm sau ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước.

 Trước năm 1975, Phú Thạnh là một ấp thuộc xã Phú Lâm, nằm dọc theo Sông Tiền có chiều dài khoản 3,5km, từ cây số 15 đến số 18 rưỡi (Ranh dưới kho phân Năm Thành hiện nay).

  Theo Quyết định số 181/CP, ngày 25 tháng 4 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ,  xã Phú Thạnh chính thức được thành lập có chiều dài 4km từ cây số 15 đến mương số 19.

 Xã Phú Thạnh khi mới thành lập gồm có 3 ấp: Phú Cường, Phú Đức và Phú Lộc.

Năm 1996, xã Phú Thạnh thành lập ấp Gò Ba Gia (tách một phần ấp Phú Lộc và ấp Phú Đức).

 Năm 2005, xã Phú Thạnh tách 2 ấp Phú Cường và ấp Phú Đức thành 4 ấp: Phú Đức A và ấp Phú Đức B (tách từ ấp Phú Đức); ấp Phú Cường A và ấp Cường Đức B (tách từ ấp Phú Cường). Hiện nay xã Phú Thạnh có 06 ấp với tổng số 64 tổ tự quản.

Trong quá trình hình thành và phát triển tinh thần đoàn kết, tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; đức tính cần cù, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì và ngay thẳng; tình làng nghĩa xóm thấm đượm, giàu nghĩa cử tương thân, tương ái… Đó là những truyền thống tốt đẹp và quý báu của nhân dân địa phương.

Ngày nay, Phú Thạnh là một trong những xã trong huyện sản xuất lương thực với năng suất và chất lượng vào loại cao. Bằng tiềm năng kinh tế và lực lượng lao động dồi dào, Đảng bộ và nhân dân Phú Thạnh đang phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, biến Phú Thạnh trở thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa tiêu biểu của vùng nông thôn Phú Tân./.

UBND xã Phú Thạnh - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthanh1.All Rights Reserved