Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thạnh

  • Ông: Dương Hoài Phong

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0919.532.199

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Phú Thạnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tuổi 17

31/08/2020

Sáng 26/08/2020, tại Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban chỉ huy Quân sự xã Phú Thạnh phối hợp xã Đoàn, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tuổi 17, có 25 thành viên tham dự.

Tại đây, các thành viên trong câu lạc bộ được truyền đạt một số điều khoản trong luật thanh niên và luật nghĩa vụ quân sự, thông tin nhanh một số chính sách hiện hành về hỗ trợ theo qui định của luật nghĩa vụ quân sự.

 

Thành viên CLB tuổi 17 tham gia buổi sinh hoạt CLB

Qua buổi sinh hoạt, nhằm bổ sung thêm kiến thức về các điểm cần lưu ý trong luật thanh niên và luật nghĩa vụ quân sự cho các thành viên câu lạ bộ, đồng thời nâng cao nhận thức thanh niên trong việc thực thi pháp luật tại địa phương./.

UBND xã Phú Thạnh - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthanh1.All Rights Reserved