Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thạnh

  • Ông: Dương Hoài Phong

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0919.532.199

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân xã Phú Thạnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026

04/07/2021

Sáng ngày 01/07/2021, Hội đồng nhân dân xã Phú Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân , nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kết quả, xã Phú Thạnh có 27 Đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; trong đó Đại biểu nữ chiếm 25%, Đại biểu trẻ tuổi chiếm 40%, Đại biếu tôn giáo chiếm 3,7%.

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban Hội đồng nhân dân xã; bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Ủy viên Uỷ ban nhân dân . Kết quả, ông Nguyễn Văn Sắt tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XII; ông Huỳnh Duy Phương tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XII; Ông Dương Hoài Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phú Thạnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Trần Thanh Nguyên và bà Nhan Thị Bích Ngọc tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

UBND xã Phú Thạnh - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthanh1.All Rights Reserved