Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thạnh

  • Ông: Dương Hoài Phong

    (Bí thư - Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 0919.532.199

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Thông báo

613 Quyết định phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử xã Phú Thạnh

08/03/2021

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND xã Phú Thạnh - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuthanh1.All Rights Reserved