Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Ông: Giáp Minh Triết

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0913.639.202

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức, cán bộ có thẩm quyền, người phát ngôn

23/04/2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Ảnh

01

Nguyễn Thanh Kiều

Bí thư – Chủ tịch UBND xã

0985.060.068

ntkieu01@angiang.gov.vn

 

02

Lý Minh Châu

Phó Chủ tịch

0972.676.751

Lmchau02@angiang.gov.vn

 

03

Mai Quốc Việt

Phó Chủ tịch

0907.561.961

mqviet@angiang.gov.vn

 

04

Lê Hữu Tài

Văn phòng – Thống kê

0382.135.371

lhtai1986@gmail.com

 

05

Nguyễn Thanh Điền

Văn hóa – Xã hội

0949.242.939

dienthanhxhh203207@gmail.com

 

UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved