Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Ông: Giáp Minh Triết

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0913.639.202

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Truyền thông sức khỏe

THÔNG BÁO: đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Phú Thọ

02/08/2021

 

UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved