Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Tân khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2018 (24/10/2018)

Sáng ngày 22/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Tân phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2018.

 

(Đc Nguyễn Thanh Sơn – Phó BTG HU – Pho GĐ TT BDCT huyện phát biểu khai khảng lớp học)

Trong vòng 30 ngày thực học (từ ngày 22/10 đến ngày 30/11), 70 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức các xã, thị trấn sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề chính về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối quan điểm của Đảng; Chính sách pháp luật nhà nước; những kiến thức về Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, An ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại của Đảng ta...

Khóa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức lý luận và định hướng tốt tư tưởng chính trị. Từ đó, học viên chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt  nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước./.

Nguồn phát hành :Nguyễn Thắng (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019