Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân - công bố kết quả xếp loại đơn vị bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2024

Kết quả xếp loại đơn vị bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2024

UBND tỉnh An Giang

Tháng 01: Công vănPhụ lục

 

UBND huyện Phú Tân

TT Thời gian File
1 Tháng 01 - Tuần 01 Tải về
2 Tháng 01 - Tuần 02 Tải về
3 Tháng 01 - Tuần 03 Tải về
4 Tháng 01 - Tuần 04 Tải về
5 Tháng 01 - Tuần 05 Tải về
6 Tháng 02 - Tuần 01 Tải về
6 Tháng 02 - Tuần 02 Tải về
6 Tháng 02 - Tuần 03 Tải về
6 Tháng 02 - Tuần 04 Tải về
6 Tháng 02 Tải về
6 Tháng 03 - Tuần 01 Tải về
6 Tháng 03 - Tuần 02 Tải về
6 Tháng 03 - Tuần 03 Tải về
6 Tháng 03 - Tuần 04 Tải về
6 Tháng 03 Tải về
6 Tháng 04 - Tuần 01 Tải về
6 Tháng 04 - Tuần 02 Tải về
6 Tháng 04 - Tuần 03 Tải về
6 Tháng 04 - Tuần 04 Tải về

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH