Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Danh Bạ

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ubmttqvn.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827354
2 Huyện đoàn huyendoan.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827242
3 Hội Nông dân hoinongdan.phutan@angiang.gov.vn, 02963. 827620
4 Hội Cựu chiến binh hoiccb@angiang.gov.vn, 02963. 827301
5 Phòng Thanh tra thanhtra.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 828333
6 Phòng Tư pháp ptuphap.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827237
7 Phòng Nội vụ pnoivu.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 586513
8 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội pldtbxh.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 585598
9 Phòng Giáo dục & Đào tạo pgddt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 585383
10 Phòng Y tế pyte.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 586607
11 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827343
12 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn pnnptnt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827350
13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng phonghtkt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827342
14 Phòng Tài nguyên - Môi trường ptnmt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827084
15 Phòng Văn hóa & Thông tin pvhtt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827466
16 Trung tâm Phát triển quỹ đất ttptqd.phutan@angiang.gov.vn,  02963.587930
17 Trung tâm Y tế ttyte.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827330
18 Trung tâm Văn hóa ttvhtt.phutan@angiang.gov.vn,  02963.827352
19 Đài Truyền thanh daitruyenthanh.phutan@angiang.gov.vn,  02963.587002
20 Trung tâm Thể dục Thể Thao tttdtt.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 586784
21 Ban Công trình Công cộng banctcc.phutan@angiang.gov.vn,  02963.827648
22 Trung tâm dạy nghề ttdn.phutan@angiang.gov.vn,  02962.216713
23 Ban quản lý DA, ĐT & XD banqldadtxd.phutan@angiang.gov.vn,  02963.586383
24 Bệnh viện đa khoa benhvien.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827359
25 Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa GĐ ttdskhhgd.phutan@angiang.gov.vn,  02963.586323
26 Chi cục Thống kê pthongke.phutan@angiang.gov.vn,   
27 Chi cục thuế chicucthue.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827575
28 Kho bạc khobac.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827083
29 Ngân hàng Chính sách xã hội nhcsxh.phutan@angiang.gov.vn,  02963.585963
30 Bảo hiểm xã hội bhxh.phutan@angiang.gov.vn 02963. 585310
31 Hội Chữ thập đỏ hoictd.phutan@angiang.gov.vn, 02963.827361
32 Tòa án toaan.phutan@angiang.gov.vn,  02963. 827332
33 Viện kiểm sát vienkiemsat.phutan@angiang.gov.vn; 02963. 827346
34 Thị trấn Chợ Vàm chovam@angiang.gov.vn;  02963. 829611
35 Xã Phú Hưng phuhung@angiang.gov.vn;  02963. 584279
36 Xã Bình Thạnh Đông binhthanhdong@angiang.gov.vn;  02963.828740
37 Xã Phú Xuân phuxuan@angiang.gov.vn;  02963. 828064
38 Xã Phú Lâm phulam@angiang.gov.vn;  02966. 277007
39 Xã Phú Thành phuthanh01@angiang.gov.vn;  02963. 811174
40 Xã Phú Thọ phutho@angiang.gov.vn; 02963. 828062
41 Xã Phú Hiệp  phuhiep@angiang.gov.vn;  02963. 824313
42 Xã Phú Long phulong@angiang.gov.vn;  02963. 581801
43 Xã Hòa Lạc hoalac@angiang.gov.vn; 02963. 811106
44 Xã Tân Hòa  tanhoa@angiang.gov.vn;  02963. 827212
45 Xã Tân Trung tantrung@angiang.gov.vn;  02963. 586071
46 Xã Phú An phuan@angiang.gov.vn; 02963. 829621
47 Xã Long Hòa  longhoa@angiang.gov.vn;  02963. 820860
48 Xã Phú Thạnh phuthanh02@angiang.gov.vn;  02963. 820021
49 Xã Phú Bình phubinh@angiang.gov.vn;  02963. 811110
50 Xã Hiệp Xương hiepxuong@angiang.gov.vn;  02963. 828741
51 Thị trấn Phú Mỹ phumy@angiang.gov.vn 02963. 827138

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH