Cổng thông tin điện tử Huyện Phú Tân tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động HĐND - UBND
Phú Tân tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 (06/11/2018)

Nhằm quán triệt những nội dung thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thi đua khen thưởng. Sáng ngày 02/11/2018,  Sở Nội Vụ An Giang phối hợp với Phòng Nội Vụ huyện Phú Tân tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các trường và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tham dự lớp tập huấn.Các đại biểu được nghe cán bộ sở Nội Vụ An Giang hướng dẫn các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, trong đó, có nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – khen thưởng và Nghị định số 85 ngày 10/9/2014 quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, mẫu khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua, quản lý cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng. Đồng thời, triển khai thêm các văn bản hướng dẫn công tác thi  đua khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2018 và Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang năm học 2018-2019.

Qua tập huấn giúp Thủ trưởng của các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, trường học và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua. Đảm bảo xét thưởng công khai, đúng quy trình, đúng Luật Thi đua khen thưởng. Từ đó, có đề xuất khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc để phong trào thi đua thực sự đảm bảo tính động viên, giáo dục, nêu gương và là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển./.

Nguồn phát hành :Lê Giàu (Đài TT Phú Tân)
 
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
timkiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
Phóng sự Phú Tân(07/03/2016)
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năn 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019
Hội trại Tòng quân năm 2019