Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tại Công văn số 3608/BGTVT-VT ngày 15/4/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4.

Theo đó, Sở GTVT An Giang thông báo tiếp tục thực hiện Thông báo số 67/TB-SGTVT ngày 31/3/2020 của Sở về việc thực hiện Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ ngày 16/4/2020 cho đến khi Sở có thông báo mới.

Trước đó 31/3, Sở GTVT An Giang đã có Thông báo số 67/TB-SGTVT về tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển) từ 00 giờ 00 phút ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng như trên.

Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH