Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: Đại hội đại biểu xã Phú Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày 01/6 và 02/6/2020, Đảng bộ xã Phú Bình, huyện Phú Tân tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phú Bình đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Bình quân thu nhập đầu người đạt 59,485 triệu đồng/năm (tăng 29,632 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,57% (giảm 1,5%/năm) đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Duy trì và phát triển vùng nuôi thủy sản theo hướng liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Hiện làng nghề tiểu thủ công nghiệp bó chổi phát triển ổn định, có khoảng 345 hộ (tăng 15 hộ, 02 cơ sở) giải quyết việc làm gần 830 lao động. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường trục xã, đường liên ấp đều được bê tông hóa và nhựa hóa. Năm 2016, Phú Bình được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, đến năm 2019 với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Phú Bình đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ xã Phú Bình 4 năm liền đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Kiều Oanh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, 100% đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua 14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể: Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 18% trên tổng diện tích canh tác. Tỷ lệ người đi học (so dân số) đạt 45%. Duy trì và nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ phát triển dân số đạt 0,9%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD là 8%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 đạt 97%. Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Hộ sử dụng điện có mắc điện kế đạt 100%. Hộ sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh đạt 98%. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2025 giảm 1/2 so với đầu năm 2021. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68% (trong đó, qua đào tạo nghề 150 lao động, giải quyết việc làm 1.400 lao động, xuất khẩu lao động 20 lao động). Tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm, vận động các nguồn quỹ xã hội từ thiện đạt và vượt chỉ tiêu. Hằng năm có từ 90% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH