Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025

Sáng ngày 28/11, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân phối hợp với VNPT An Giang tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thành Danh – TUV – Bí thư Huyện Ủy Phú Tân, ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân và lãnh đạo VNPT An Giang.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, VNPT An Giang sẽ phối hợp với UBND huyện Phú Tân xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ chính quyền số. Hướng đến triển khai công nghệ thông tin với công nghệ tiên tiến phục vụ cho việc phát triển chính quyền điện tử ở huyện Phú Tân theo khung  Đề án “An Giang điện tử”.

Trong năm 2020 -2021, VNPT sẽ triển khai hệ thống truyền hình hội nghị, phòng họp không giấy, trung tâm điều hành thông minh, hệ thống bắt số xếp hàng tự động tại bộ phận 1 cửa và tiếp tục triển khai camera an ninh tại các xã, thị trấn còn lại; hoàn thiện các giải pháp đồng bộ hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0.

Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị VNPT An Giang triển khai xây dựng phòng họp không giấy vào đầu năm 2021, yêu cầu lãnh đạo phòng, ban và chủ tịch UBND các xã thị trấn thực hiện tốt theo nội dung đã thỏa thuận và phối hợp chặt chẽ với VNPT trong việc triển khai ở từng địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân và lãnh đạo VNPT An Giang đã thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025./.

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>
Thông báo
Lịch công tác
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH