Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Sáng ngày 24/8/2020, Phòng Nội vụ huyện Phú Tân phối hợp với Viện nghiên cứu khoa học hành chính – Học viện hành chính quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 94 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong 10 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được hướng dẫn các Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự, Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện, Kỹ năng ra quyết định, Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông, Cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng.

Qua lớp bối dưỡng sẽ giúp các bộ cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH