Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên trù bị

Chiều ngày 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên trù bị. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, cùng 300 đại biểu đại diện cho 4.635 đảng viên của 63 Chi, Đảng bộ trực thuộc về tham dự Đại hội.

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy Đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và cách bầu cử, công bố chia tổ thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII...

Với mục tiêu tổng quát “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của tỉnh”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/8/2020.

Thông tin chi tiết về Đại hội sẽ được Phóng viên Đài truyền thanh huyện phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH