Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo chính thức cho học sinh đi học trở lại

Ngày 24/4, bà Trần Thị Ngọc Diễm Giám đốc Sở GDĐT An Giang ký văn bản Số 1094/SGDBT-VP về việc thông báo cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, ngày 27/4/2020: Học sinh khối lớp 9, khối lớp 12 hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên.

Ngày 04/5/2020: Học sinh các khối lớp còn lại hệ giáo dục phổ thông hệ giáo dục thường xuyên, học viên Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

Ngày 11/5/2020: Trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GDĐT yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của Bộ GDĐT về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Trong đó lưu ý, học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Tạm dừng các hoạt động bán trú, nội trú (trừ các trường Dân tộc Nội trú và trường Trẻ em Khuyết tật).

Hạn chế hoạt động căn tin trong trường học: Không tổ chức chế biến thức ăn, uống. Khuyến khích học sinh tự ăn ở nhà và mang nước uống theo đi học.

Tạm dừng tất cả các hoạt động học thêm, dạy thêm (trừ khối lớp 12).

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH