Huyện Phú Tân

UBND xã Phú Thọ

  • Bà: Nguyễn Thanh Kiều

    Bí thư – Chủ tịch UBND xã

    Điện thoại: 0985.060.068

  • UBND huyện Phú Tân

    Điện thoại: 02963.827.227

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Thọ - huyện Phú Tân

Copyright © 2018 phutan.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phutho.All Rights Reserved