Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân triệu tập kỳ họp giữa năm 2024

 

Ngày 25/6/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quyết định số 30/QĐ-HĐND về việc triệu tập kỳ họp giữa năm 2024 (khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026), để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

 

 

 

Tại kỳ họp này, các Đại biểu sẽ được nghe UBND huyện trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trình bày Thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng cuối năm 2024… 

Cũng tại kỳ họp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện trình bày báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện. 

Theo Chương trình, Chủ tịch UBND huyện sẽ phát biểu một số vấn đề cần quan tâm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; giải trình những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và những vấn đề đại biểu có ý kiến thảo luận tại kỳ họp…

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, (16 – 17); khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2024. Tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH