Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước tại huyện Phú Tân

Ngày 01/07/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước tại huyện Phú Tân.

 

           Theo đó, Đoàn đã kiểm tra thực tế việc vận hành các bộ thu nhận; công tác bố trí nơi tiếp dân, nơi đặt thiết bị thu nhận, các thao tác, quy trình thu nhận mới hồ sơ cấp thẻ Căn cước và cấp Giấy chứng nhận Căn cước tại trụ sở tiếp dân…Để bảo đảm mọi điều kiện cho việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên, cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch theo Luật Căn cước năm 2023, Công an huyện Phú Tân đã tiến hành các bước chuẩn bị chu đáo đảm bảo các điều kiện về pháp lý, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang lưu ý ông an huyện Phú Tân cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục cho người dân khi đến làm thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước đảm bảo đúng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước cho người dân trên địa bàn...

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH