Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH tuyên truyền pháp luật

Sáng ngày 16/11/2023, tại Hội trường An Hoà Tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 300 đại biểu là chức việc, nhân viên các Ban giúp việc Ban Trị sự; giáo lý viên, trị sự viên cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong thời gian 02 ngày (16 - 17/11/2023), các đại biểu được nghe đại diện Sở Tư pháp tỉnh, Công an tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh thông tin những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, trọng tâm là các điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; một số nội dung của Luật An ninh mạng; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của chức việc, nhân viên các Ban giúp việc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH; giáo lý viên, trị sự viên cơ sở trên địa bàn tỉnh, cập nhật kịp thời các thông tin mới, đảm bảo cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo tôn chỉ, đường hướng hành đạo của tôn giáo mình.