Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

CHỦ TỊCH UỶ BAN MTTQVN TỈNH AN GIANG NGUYỄN TIẾC HÙNG DỰ ĐẠI HỘI ĐIỂM ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TÂN TRUNG

 

Sáng ngày 19/2, Uỷ ban MTTQVN xã Tân Trung, huyện Phú Tân tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ V nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và huyện Phú Tân chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh và huyện Phú Tân. Tham dự có ông Nguyễn Tiếc Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Trương Hoàng Trọng - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành Danh - Bí thư Huyện ủy Phú Tân; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận các huyện thị, thành trong tỉnh và 80 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tân Trung tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQVN xã Tân Trung, huyện Phú Tân và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, động viên nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận của xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên chủ trì, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” ngày càng phát huy hiệu quả, trong nhiệm kỳ đã vận động 04 tỷ đồng đạt 262% nghị quyết; xây dựng 64/30 căn nhà đại đoàn kết đạt 213% nghị quyết, giúp đỡ 165 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,84% xuống còn 1,49%.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới là hằng năm xây dựng ít nhất 02 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình. Phấn đấu tổ chức vận động Quỹ “vì người nghèo” trong nhiệm kỳ đạt 5 tỷ; mỗi năm xây dựng mới ít nhất 5 căn nhà đại đoàn kết. Hằng năm Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên cấp xã thực hiện ít nhất 5 nội dung giám sát, 01 nội dung phản biện; thực hiện tốt yêu cầu hậu giám sát, phản biện xã hội…

Đại hội đại biểu MTTQ xã Tân Trung đã hiệp thương cử 45 vị tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đồng chí Trần Minh Thịnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Trung, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dịp này, có 02 tập thể và 5 cá nhân được biểu dương khen thưởng, vì có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận. Đồng thời, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân còn tặng bảng tượng trưng trao tặng 03 căn nhà đại đoàn kết trị giá 105 triệu đồng.

Ngay sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và huyện Phú Tân đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để các địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH