Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội Nông dân huyện Phú Tân phối hợp hỗ trợ 168 hộ nông dân vay vốn chuyển đổi cây trồng

Thời gian qua, cùng với những giải giáp hỗ trợ nông dân tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại, nâng cao chất lượng nông sản, Hội Nông dân huyện Phú Tân còn chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là trong bối cảnh giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã phối hợp các ngành hỗ trợ 168 hộ nông dân vay vốn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và chăn nuôi với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn giới thiệu hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền gần 93 tỷ đồng. Thông qua các mô hình được giải ngân, các hộ dân đã chuyển đổi trồng cây ăn trái và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các dự án: Trồng cây ăn trái theo hướng an toàn, chăn nuôi dê, trồng trầu… tại các xã Hòa Lạc, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Long Hòa, Phú Long và thị trấn Chợ Vàm.

Có thể nói, hiệu quả của các nguồn vốn hỗ trợ nông dân đã trở thành điểm tựa giúp hội viên trên địa bàn huyện Phú Tân đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững ở địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH