Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện “Gói thầu: Lập Đề cương và dự toán kinh phí Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Tân”

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân thông báo tới các đơn vị tư vấn có đủ chức năng, kinh nghiệm thực hiện “Gói thầu: Lập Đề cương và dự toán kinh phí Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Tân”.

+ Thời gian: Kể từ ngày 21/02/2024 đến hết ngày 08/3/2024.

+ Yêu cầu: Các đơn vị tư vấn cung cấp bộ hồ sơ năng lực và đơn xin nhận thầu tư vấn tới địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường (số 171 đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện “Gói thầu Lập Đề cương và dự toán kinh phí Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Tân”. Trường hợp chỉ có một nhà thầu đăng ký thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thầu theo quy định.

Thông báo này được công khai tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân và cổng thông tin điện tử huyện Phú Tân./.

Chi tiết thông báo có trong file đính kèm.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH