Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân thi hành kỷ luật Đảng một số đảng viên

Ngày 28/4/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân tổ chức họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Ngọc Dợn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân xem xét báo cáo kết quả của Tổ xem xét hồ sơ vi phạm, như sau:

1. Đồng chí Trần Thanh Liêm, Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hiệp. Nội dung vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3).

Qua xem xét nội dung vi phạm và kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thanh Liêm bằng hình thức Khiển trách.

2. Đồng chí Trần Hoa Ni, hiện nay là Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã - Đảng viên Chi bộ ấp Bình Thành, xã Phú Bình, nguyên Đảng ủy viên - nguyên Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Bình, nhiệm kỳ 2017-2022. Nội dung vi phạm: thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc giữ tiền thanh toán chi phí xây dựng các công trình nông thôn mới của xã dẫn đến vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 50/CQĐT, ngày 07/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân xác định hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Linh, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Bình nhưng không vụ lợi và mục đích khác nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua xem xét nội dung vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoa Ni bằng hình thức Cảnh cáo.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trinh, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Bình, Chi ủy viên Chi bộ ấp Bình Thành - nguyên Kế toán thu xã Phú Bình giai đoạn từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2019. Nội dung vi phạm trong thời gian giữ nhiệm vụ kế toán thu đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao, đã lập khống hồ sơ thanh toán, rút vốn các công trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương rồi chuyển giao cho Kế toán ngân sách và Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã ký xác nhận và trực tiếp mang hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc huyện dẫn đến vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 50/CQĐT, ngày 07/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân xác định hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Linh, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Bình nhưng không vụ lợi và mục đích khác nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua xem xét nội dung vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trinh bằng hình thức Cảnh cáo.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH