Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Phú Tân triển khai phương hướng năm 2024

Sáng ngày 25/1/2023. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng năm 2024. Dự Hội nghị có ông Tô Văn Hoảnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh An Giang, ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Phú Tân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau khi vay được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên.Tổng doanh số cho vay năm 2023 đạt 159.639 triệu đồng, tăng 49.013 triểu đồng so năm 222, với 4.163 lượt khách hàng. Doanh số cho vay tập trung vào một số chương trình cho vay như: hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch &vệ sinh môi trường... Bên cạnh đó, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm cũng được quan tâm thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Tô Văn Hoảnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh An Giang và ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các Hội, đoàn thể và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân và các đối tượng chính sách thụ hưởng, trong đó quan tâm đến các đối tượng như người chấp hành xong án phạt tù, sinh viên, lao động xuất khẩu, hộ nghèo...; đồng thời quan tâm triển khai nhiều giải pháp đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Dịp này có 06 tập thể, 16 cá nhân được Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - Xã hội, UBND huyện khen thường có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách - Xã hội và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH