Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Hiệp tổ chức buổi đối thoại hộ nghèo, cận nghèo năm 2024

Nhằm nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp cải thiện, nâng cao đời sống người dân thuộc diện nghèo. Sáng ngày 29/03/2024, UBND xã Phú Hiệp tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

           Tại buổi đối thoại, các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được thông tin chính sách giảm nghèo, mô hình sinh kế giảm nghèo năm 2024 để các hộ nắm và chọn lựa mô hình sinh kế phù hợp với nhu cầu gia đình. Đồng thời, các hộ cũng trình bày tâm tư, nguyện vọng trong việc mong muốn được tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ địa phương về chính sách nhà ở, phương tiện sinh kế, vay vốn phát triển kinh tế, đào tạo nghề….

Thông qua buổi đối thoại, không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo nắm rõ các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, tiếp cận đầy đủ các chính sách giảm nghèo từ đó có giải pháp tích cực trong lao động sản xuất, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo thống kê, năm 2024 xã Phú Hiệp còn 75 hộ nghèo và 152 hộ cận nghèo và nhiều hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn cần được giúp đỡ./.

          

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH