Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Nhằm tạo khí thế trong ngày đầu thực hiện công tác điều tra, kịp thời tuyên truyền người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Sáng ngày 01/4, Chi cục Thống kê huyện Phú Tân phối hợp UBND thị trấn Phú Mỹ tổ chức Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

           Tại huyện Phú Tân, Cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được diễn ra từ ngày 01/4 đến ngày 30/4. Theo dó, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ đến từng hộ phỏng vấn trực tiếp các nội dung liên quan về: nhân khẩu, di cư, giáo dục, hôn nhân, nhà ở và điều kiện sinh sống của hộ gia đình,v.v…để cập nhật thông tin và điền vào phiếu điều tra điện tử trên điện đoại thông minh. Việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở góp phần làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026 – 2030.

Đồng thời, cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Sau Lễ ra quân, điều tra viên trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ đã đến thu thập thông tin 2 hộ gia đình để điều tra viên các xã lân cận học tập kinh nghiệp và trao đổi thảo luận để quá trình điều tra diễn ra nhanh chóng và chính xác. Cũng trong sáng ngày 01/04, đồng loạt 18 xã-thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân tổ chức ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.

 

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH