Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tập huấn Luật tín ngưỡng tôn giáo

Chiều ngày 5/7, UBND huyện Phú Tân Phối hợp với Ban Tôn giáo ( Sở Nội vụ ) tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng tôn giáo và văn bản hướng dẫn cho đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban Trị sự Trung ương giáo hội PGHH và lãnh đạo, cán bộ phụ trách tôn giáo cấp xã-thị trấn.

Tại đây, các đại biểu được triển khai về Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Luật này, gồm 9 chương 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, triển khai thêm Thông tư số 03 của Bộ Nội vụ Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua tập huấn, nhằm giúp cho các cấp, các ngành và các chức sắc, tín đồ tôn giáo hiểu rõ những nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; từ đó góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn./.

 

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH