Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Tân sau ngày 05/9/2021

Thực hiện Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sau ngày 05/9/2021 trên địa bàn tỉnh; UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện  theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ ngày 06/9/2021 đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Xã Hoà Lạc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND huyện).

2. Thủ trưởng các cơ quan ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại Công văn số 2715/BCĐ-KGVX ngày 05/9/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021, trong việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện và căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch cụ thể của từng địa phương và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chậm nhất đến hết ngày 07/9/2021, các địa phương gửi kế hoạch về Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy để kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định xảy ra trên địa bàn.

4. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra Cầu số 11, phà Năng Gù, phà Thuận Giang, chốt đường thuỷ Vàm Nao, Phú An: Kiểm tra người và phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hoá đường bộ, đường thuỷ, kiểm tra đối chiếu CMND, Căn cước công dân, điều tra về khai báo y tế,... để nắm rõ lịch trình di chuyển của người lưu thông qua Chốt.

Riêng đối với các chốt của các xã Phú Long, Phú Thành, Phú Hiệp, Phú Bình và Hoà Lạc để thực hiện Chỉ thị số 16 tại xã Hoà Lạc và khu vực phong toả từ Tổ 5 đến Tổ 8 vẫn tiếp tục thực hiện đảm bảo yêu cầu nghiêm theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 15/9/2021 theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của UBND huyện.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức, đoàn thể tiếp tục vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đảm bảo ổn định cuộc sống trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH