Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH: Kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân

UBND huyện Phú Tân vừa ban hành quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2021 Về việc kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân. Theo đó:

Kéo dài thời gian áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hòa Lạc - huyện Phú Tân, thêm 14 ngày.

Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ, ngày 02/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021. Tùy theo tình hình thực tế UBND huyện có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian áp dụng.

Giao Chủ tịch UBND xã Hoà Lạc:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021, Công văn số 901/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 và các chỉ đạo của UBND huyện trong việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần quyết liệt có những giải pháp mạnh hơn, nâng cao hơn, sớm hơn để đưa địa phương về trạng thái bình thường.

   Phối hợp cùng các lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế, phòng Y tế thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là các chốt giao tiếp giữa xã Hoà Lạc với các địa phương khác./.

Chi tiết:

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH