Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” 2023

1. Tên gọi Cuộc thi
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.
2. Đối tượng tham gia dự thi
Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.
Đối tượng trọng tâm: Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, học sinh; cán bộ, Nhân dân, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huện.
3. Nội dung thi
- Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam (Luật số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội)
- Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.
- Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng (Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền,...).
4. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Website http://bdbp.com.vn và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam” thuộc hệ điều hành Android, IOS.
5. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 21/12/2023
- Phát động Cuộc thi: Ngày 20/11/2023 (thứ Hai).
- Vòng thi tuần (04 tuần): Từ ngày 20/11 đến hết ngày 17/12/2023.
- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/12/2023.
- Tổng kết, trao giải: Dự kiến ngày 27/12/2023.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH