Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

QUYẾT ĐỊNH: áp dụng thực hiện cách ly xã hội đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân

Áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đổi với xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Các xã còn lại tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng: 00 giờ, ngày 25/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021. Tùy theo tình hình thực tế UBND huyện có thể rút ngắn hoặc cái dài thời gian áp dụng.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH