Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (năm 2024)


Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 53 (năm 2024) được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.
 

Chủ đề Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 là:“Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó dến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”. Chủ đề gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874 –
2024). (Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.") Để triển khai đồng thời Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53 (Cuộc thi) trên cả nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh An Giang và Tỉnh đoàn An Giang phối hợp triển khai Cuộc thi năm 2024 với các nội dung như sau:
1

Các thông tin liên quan tới Cuộc thi:
khai thác từ trang Fanpage chính thức của Cuộc thi (https://www.facebook.com/cuocthivietthuupuvietnam), chuyên trang về Cuộc
thi trên website chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn – chuyên trang về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU), của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (www.vnpost.vn – chuyên mục Viết thư UPU) và Báo điện tử của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (www.thieunien.vn).

(theo CV số 79/STTTT-CNTT-BCVT ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phát động tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần 53 năm 2024)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH