Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 23/10/2021, UBND huyện Phú Tân đã ban hành Văn bản số 3542/UBND-VP về việc thực hiện Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Qua đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Tân, Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến đối với các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã - thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang” (đính kèm) với cấp độ 3 (Nguy cơ cao) trên phạm vi toàn huyện Phú Tân; thời gian áp dụng: từ 00 giờ 00 phút ngày 24/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện quy định “giới nghiêm” trong phạm vi toàn huyện từ 20 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 00 phút ngày hôm sau (trừ trường hợp cấp cứu và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cấp có thẩm quyền).

3. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, các phòng, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đầy đủ, cụ thể các nội dung tại mục 12, 13, 15 và 16 - phần V trong Kế hoạch số 650/KH-UBND trên địa bàn huyện, thời gian thực hiện trước ngày 25/10/2021.

4. Giao phòng Văn hoá và Thông tin, Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến xã-thị trấn để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh và những quy định trong việc phòng, chống dịch COVID-19, tương ứng với cấp độ 3 của huyện đã được tỉnh đánh giá.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH