Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Thông báo đấu giá tài sản "Quyền khai thác các Bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2024"

 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Tân, Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

2. Tên tài sản, Số lượng, Chất lượng, Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản đấu giá

Số lượng

Chất lượng

Giá khởi điểm

(Đồng)

1

Quyền khai thác các Bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2024

05 bến

Thực hiện khai thác bình thường

3.920.000.000

 

Chi tiết thông báo trong file đính kèm

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH