Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THÔNG BÁO: Thay đổi địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân năm 2021;

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Thông báo số 503/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021, địa điểm tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, số 01 Trương Định, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tuy nhiên vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân phục vụ chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba (kỳ họp cuối năm 2021) Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thay đổi địa điểm phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức huyện Phú Tân năm 2021 như sau:

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, số 155 Hải Thượng Lãn Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 503/TB-HĐTDVC ngày 01/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH